TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasının, ilkini İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesinde 10-11 Şubat 2018’de düzenlediği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın ikincisi 23-24 Kasım 2019 Cumartesi-Pazar günlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde (Sıhhiye Yerleşkesinde) Kırmızı Salonda gerçekleştirilecek.

Düzenleyicileri Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olan etkinliğimiz bilgisayar, yazılım, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve bir bütün olarak BMO kapsamındaki mühendislik bölümlerinden mezun meslektaşlarımız ve bu bölümlerin öğrencilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin, bilim insanlarının, sektör temsilcilerinin bir araya geldiği, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir zemin oluşturmaktadır. Bilgisayar mühendisliği eğitiminden çalışma yaşamına, teknolojinin etkilerinden mesleki örgütlenmeye dek her alanda bilgisayar mühendisliğini ve bilgisayar mühendislerini gündeme taşıyan kurultayın bu kapsamıyla özelde mesleğimiz ve meslektaşlarımız, genelde ise bilişim sektörü için önemli bir boşluğu doldurduğu düşünülmektedir.

Bilgisayar Mühendisleri Odasının gelenekselleşmesi hedefiyle gerçekleştirdiği kurultayın, bilgisayar mühendislerinin birlikte düşünmek, birlikte üretmek için heyecanla beklediği bir buluşma ortamı olduğu kanısındayız. Güncel teknolojik gelişmeler ve toplumsal olguları yorumlayarak kendimizi sorgulamak, toplumsal duyarlılığımızı meslek bilincimizle harmanlayarak kendimizi yenilemek üzere yola çıktık. Bu yolda sizlerin destek ve katkılarıyla yürümeyi; çıktıları, mesleğimizi ileriye taşıyacak kurultayımızda bir arada olmayı, dayanışma ve güçbirliğimizle bütünleşmeyi diliyoruz.

Bilgisayar mühendisleri açısından öğretici, verimli, doyurucu ve ufuk açıcı olacağına inandığımız bu kurultayda tüm meslektaşlarımızı heyecanımızı paylaşmaya; dinlemeye, anlamaya, anlatmaya ve tartışmaya çağırıyoruz!

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı Düzenleme Kurulu

23-24 Kasım 2019 Cumartesi-Pazar günleri tüm gün sürecek kurultaya sitemizden kayıt yaptırabilirsiniz.