11.00 – 11.30
Açış Konuşmaları 

İlhami TÜRKDOĞAN – Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı (BMK) Düzenleme Kurulu Başkanı
Ali Rıza ATASOY – Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

11.30 – 12.15  Çağrılı Konuşmacı
Ulusal Kalkınma ve Bilişim Teknolojileri

Prof. Dr. Fatoş Yarman VURAL – ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Emekli, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi)


12.15 – 12.30
Ara

12.30 – 15.00  Açıkoturum
Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitiminde Öngörüler

NEŞE YALABIK Oturumu


Yöneten:
İlker TABAK – BMO Eğitim Komisyonu Başkanı
Konuşmacılar:
Dr. Gülin ONAT BAYIR – BMO Eğitim Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Ufuk ÇAĞLAYAN
– Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
İlknur İNAM – TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Erbil PAYZIN – MÜDEK Danışma Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ali YAZICI – Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı


ÖSYM’nin açıkladığı 2021 yılı kontenjan verilerine göre Türkiye, KKTC, Kırgızistan ve Kazakistan’da toplam 158 adet Bilgisayar Mühendisliği, 56 adet Yazılım Mühendisliği, 9 adet Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve 4 adet Yapay Zekâ Mühendisliği bölümü vardır. Aynı verilere göre ikinci öğretimler dahil toplam 15.981 kontenjan bulunmaktadır. Her yıl 15 binin üzerinde yeni öğrencinin katıldığı, yaklaşık 10 bin mezun verilen çağımızın mesleğindeki hızlı gelişmeler edinilen bilgilerin 2,5 yılda eskimesine yol açmaktadır.

Bu oturumda mesleğimizdeki eğitimin geleceği; geleceğin mühendislerinde aranacak mezun nitelikleri; mevcut eğitim kapsamındaki ders içeriklerinin sunumu ve uygunluğu; IEEE/ACM bünyesindeki ders içeriği çalışmalarının son durumu ile 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi bağlamında yazılım ekosisteminin durumu değerlendirilecektir.

Oturum konuşmacıları, aşağıdaki konularda aktarımlarda bulunacaklar:
Dr. Gülin ONAT BAYIR: Verilerle Bilgisayar Mühendisliği Eğitimine Bakış
Prof. Dr. Ufuk ÇAĞLAYAN: Türkiye’deki Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri ve Yapay Zekâ Mühendisliği Eğitiminde Ders İçerikleri Sağlanıyor mu, Hakkı Veriliyor mu?
İlknur İNAM: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Bağlamında Yazılım Ekosistemi
Doç. Dr. Erbil PAYZIN: Geleceğin Mühendislerinde Aranacak Mezun Nitelikleri
Prof. Dr. Ali YAZICI: IEEE/ACM CC2020 Bağlamında Müfredatlarda İlgili Gelişmeler ve Yaklaşımlar – Türkiye’deki Programlar Açısından Bir Değerlendirme ve Öneriler

15.00 – 15.15
Ara

15.15 – 17.00  Açıkoturum
Kamu Bilişim Politikaları

Yöneten:
Cem Nuri ALDAŞ – TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi (BMO)
Konuşmacılar:
Melek BAR ELMAS – TOBB Türkiye Yazılım Meclisi 2015-2021 Dönemi Başkanı
Gönen ÖZŞATIR – Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Meltem TURGUT
– İZSU Bilgi İşlem Dairesi Başkanı


Kamu bilişim politikalarının ve kamu kesimindeki bilişim yatırımlarının irdeleneceği oturumda kamu yararına politika oluşturulmasına yönelik öneriler dile getirilecektir.

17.00 – 17.15
Ara

17.15 – 19.00  Açıkoturum
Bilişimcilerin Mesleki ve Toplumsal Sorumlulukları

Yöneten:
İlhami TÜRKDOĞAN – BMK Düzenleme Kurulu Başkanı
Konuşmacılar:
Remzi KIRKGÖZE – Bilgisayar Mühendisi, Uluslararası Bağımsız Organizasyon
Füsun SARP NEBİL – turk-internet.com Kurucusu
Dr. Hasan OĞAN – İstanbul Tabip Odası Üyesi
Turgut UYAR – Bilgisayar Mühendisi, İTÜ Öğretim Görevlisi

Hem ulusal hem de küresel ölçekte oluşan değişimler doğal olarak meslek yaşamını da etkiliyor. Kuşaklar arasındaki farklılıkların ve teknolojinin hızlı gelişiminin dünyanın geçirmekte olduğu çalkantılı döneme denk gelmesiyle günümüzde bu etkiler daha belirgin olarak gözlemlenebiliyor. 

Açıkoturumda, bu değişimlerin farklı görünümlerine değinilecek ve yakın zamanda yaşanmış olaylarla örneklendirilecektir. Bu kapsamda farkındalık oluşturmanın, haksızlıklara karşı demokratik mücadele yürütmenin bireylerin ve örgütlerin önünde kaçınılmaz bir görev olduğu tartışılacaktır.


12.30 – 14.00  Açıkoturum
Bilişim Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim

Yöneten:
Alper PAHSA
– BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu Başkanı
Konuşmacılar:
Ahmet PEKEL
– TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Danışmanı
Birkan SARIFAKIOĞLU
– BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu Üyesi
Dr. Yaprak AKÇAY ZİLELİ – Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Meslek Standartları Dairesi Başkanı


BMO’ya bağlı mühendislik dallarının kapsadığı meslek alanlarında mühendislik süreçlerinin yerine getirilmesiyle üretilen hizmet ve ürünlerin kamu yararı, teknik ve bilimsel ilkeler, evrensel standartlar, meslek etiği ve ilkeleri, hukuksal gereklilikler, tüketici hakları, doğa ve çevrenin korunması ilkeleri gözetilerek kamu adına denetimi Odamızın yetkisindedir.

BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu, kamu ve özel kesimde bilişim alanında üretilen mühendislik süreç, ürün ve hizmetlerinin mesleki denetiminden sorumlu olacak Oda üyelerinin yetkilendirilmesi ve belgelendirilmesine yönelik uygulamaları, ürün ve hizmet çıktılarının imza altına alınmasının kurallarını ve bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri tanımlamaktadır.

Oturumda, komisyonun önerileri aktarılacak, BMO’nun oluşturduğu meslek alanı tanımlarının ve düzenlemelerin diğer kurumların çalışmalarıyla ilişkileri ele alınacak, konuşmacılar aşağıdaki konularda sunumlar yapacaklardır:
Ahmet PEKEL: Bilişim Alanında Belgelendirme Gereksinimleri
Birkan SARIFAKIOĞLU: Mesleki Denetim İçin Yasal Düzenleme Önerileri
Yaprak AKÇAY ZİLELİ: MYK’nin İşlevleri ve Bilişim Alanındaki Meslek Tanımları

14.00 – 14.15
Ara

14.15 – 15.00  Sunuş
Yurtdışına Çalışanlarda Mali Haklar-Yükümlülükler, Fırsatlar-Riskler

Nazmi KARYAĞDI – Yeminli Mali Müşavir


“Türkiye’den Yurtdışına Çalışanlarda Mali Haklar ve Yükümlülükler, Fırsatlar ve Riskler” başlıklı sunuşta Türkiye’de yaşayıp yurtdışındaki firmalara yazılım hizmeti sunanların karşılaşacakları alternatifler, sahip oldukları mali haklar, yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler ele alınacaktır.

15.00 –17.00 Açıkoturum
Dijitalleşme: Emekçiler İçin Ütopya mı Distopya mı?

Yöneten:
Eser İnan ARSLAN – Bilgisayar Mühendisi
Konuşmacılar:
Dr. Arif KOŞAR – Bilgisayar Mühendisi, Yazar
Dr. Özgür NARİN – Akademisyen, Yazar
Dr. Tahir Emre KALAYCI – Bilgisayar Mühendisi, Yazar


Oturumda, yapay zekâ, robotlar ve genel olarak dijitalleşmenin emekçiler, özel olarak da mühendislerin yaptığı işi ve çalışma biçimlerini nasıl dönüştürdüğü, bu dönüşümün temel dinamikleri ve olası etkileri tartışılacak; bilgisayar, yazılım,  bilişim sistemleri mühendislerinin inşa ettikleri, üretiminde yer aldıkları ürünlerin ve araçların nelere yol açabileceğini bilmelerinin neden önemli olduğu değerlendirilecektir.

Üç konuşmacı da emekçilerin, bu oturum özelinde de bilişim emekçilerinin, insanlık, toplum ve doğa açısından kendi eylemlerinin ve konumlarının farkında olmalarının önemini açıklamaya çalışacaktır.

17.00 – 17.15
Ara

17.15 – 19.00  Açıkoturum
Mühendislik Dünyasında Kadın Olmak ve Yükselen Kadın Mücadelesi

Yöneten:
Pınar YAHŞİ – BMO Kadın Mühendisler Komisyonu Başkanı
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Funda BAŞARAN – BMO Kurucu Yünetim Kurulu Başkanı, Akademisyen
Tuğba CEVİZCİ:
Bilgisayar Mühendisi, Kadın Yazılımcılar Topluluğu Üyesi
Selin TOP:
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı
Sevil TOPRAK:
Bilgisayar Mühendisi, Kadın Yazılımcılar Topluluğu Üyesi


Kadın mühendis adayları, eğitim almaya başladıkları günden itibaren cinsiyet eşitsizliğinin varlığını daha da çok hissediyorlar. Bu durum, çalışma yaşamına atıldıklarında, bulundukları mühendislik alanına ve iş ortamındaki rollerine göre biçim değiştirse de müdahale edilmediğinde her seferinde tekrar tekrar aynı baskıları, engellemeleri ve erkeklerin dışlayıcılığını üreten bir döngü halini alıyor.  

Bilişim kesimindeki kadınlar bu oturumda, hem dünyada hem de Türkiye’de çalışma yaşamındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tüm yönleri ile görünür kılmaya çalışacak, müdahale alanlarını birlikte değerlendirecekler. Ayrıca son dönemde Türkiye’deki muhafazakâr politikalarla güç kazanan patriyarkaya karşı kadınların sergilediği güçlü muhalif duruşu ve yükselen kadın mücadelesini dinleyeceğiz.

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, 15 – 16 Ocak 2022 Cumartesi-Pazar günlerinde çevrimiçi oturumlarla gerçekleştirilecek, BMO’nun YouTube kanalından canlı yayımlanacaktır.

İzlencede, açıkoturum konuşmacıları soyadı sırasıyla yazılmıştır. Kurultaydaki konuşma sıraları, oturumların yöneticileri ve konuşmacılarınca belirlenecektir.