TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasının üçüncü kez düzenlediği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, 15-16 Ocak 2022 Cumartesi-Pazar günlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için kurulan Odamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı, sonuçlarıyla Odanın öncelikli hedef ve stratejilerinin belirleneceği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayını, her dönem düzenlemektedir.

Düzenleyicileri Bilgisayar Mühendisleri Odası  olan etkinliğimiz bilgisayar, yazılım, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve bir bütün olarak BMO kapsamındaki mühendislik bölümlerinden mezun meslektaşlarımız ve bu bölümlerin öğrencilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerini, bilim insanlarını, sektör temsilcilerini bir araya getirerek sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir zemin oluşturmaktadır. Kurultay bu kapsamıyla özelde mesleğimiz ve meslektaşlarımız, genelde ise bilişim kesimi açısından bilgisayar mühendisliğinin mesleki yönden ele alınarak irdelendiği,  mesleğe özgü tek etkinliktir.

Bilgisayar Mühendisleri Odasının gelenekselleşmesi hedefiyle gerçekleştirmekte olduğu kurultayın, bilgisayar mühendislerinin birlikte düşünmek, birlikte üretmek için heyecanla bekleyeceği bir buluşma ortamı yaratacağı kanısındayız. Güncel teknolojik gelişmeler ve toplumsal olguları yorumlayarak kendimizi sorgulamak, toplumsal duyarlılığımızı meslek bilincimizle harmanlayarak kendimizi yenilemek üzere yola çıktık. Bu yolda sizlerin destek ve katkılarıyla varsıllaşarak yürümeyi, çıktıları mesleğimizi ileriye taşıyacak kurultayımızda bir arada olmayı, dayanışma ve güç birliğimizle bütünleşmeyi diliyoruz.