TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasının ikinci kez düzenlediği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, 23-24 Kasım 2019 Cumartesi-Pazar günlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde (Sıhhiye Yerleşkesinde) Kırmızı Salonda gerçekleştirilecek.

Mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için kurulan Odamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı, sonuçlarıyla Odanın öncelikli hedef ve stratejilerinin belirleneceği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayını, her dönem düzenlemektedir.

Düzenleyicileri Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olan etkinliğimiz bilgisayar, yazılım, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve bir bütün olarak BMO kapsamındaki mühendislik bölümlerinden mezun meslektaşlarımız ve bu bölümlerin öğrencilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerini, bilim insanlarını, sektör temsilcilerini bir araya getirerek sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir zemin oluşturmaktadır. Kurultay bu kapsamıyla özelde mesleğimiz ve meslektaşlarımız, genelde ise bilişim kesimi açısından bilgisayar mühendisliğinin mesleki yönden ele alınarak irdelendiği,  mesleğe özgü tek etkinliktir.

Her dönem düzenlenen Bilgisayar Mühendisleri Kurultayında, mesleğimizi emekleriyle yücelten değerli öğretmenlerimizin, öncülerimizin anılarını yaşatmak, geleceğimize ışık tutan öğretilerini genç kuşaklara aktarmak amacıyla kimi oturumlara onların adlarını veriyor, oturum başlangıçlarında kendilerini anıyoruz. 10-11 Şubat 2018’de İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilen ilk kurultayımızda Dr. Bülent EPİR, Dr. Oğuz MANAS, Dr. Mustafa AKGÜL ve Dr. Necdet BULUT‘u anmıştık. 23-24 Kasım 2019’da Ankara’da yapılacak 2. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Esen ÖZKARAHAN, İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı olarak belleklerimizde iz bırakan Prof. Dr. Nadir YÜCEL ve ODTÜ Hesap Merkezi (Bilgisayar Merkezi) Kurucu Müdürü Prof. Dr. Yüksel UÇKAN’ı anıyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odasının gelenekselleşmesi hedefiyle gerçekleştirmekte olduğu kurultayın, bilgisayar mühendislerinin birlikte düşünmek, birlikte üretmek için heyecanla bekleyeceği bir buluşma ortamı yaratacağı kanısındayız. Güncel teknolojik gelişmeler ve toplumsal olguları yorumlayarak kendimizi sorgulamak, toplumsal duyarlılığımızı meslek bilincimizle harmanlayarak kendimizi yenilemek üzere yola çıktık. Bu yolda sizlerin destek ve katkılarıyla varsıllaşarak yürümeyi, çıktıları mesleğimizi ileriye taşıyacak kurultayımızda bir arada olmayı, dayanışma ve güçbirliğimizle bütünleşmeyi diliyoruz.