OĞUZ MANAS Oturumu
Açıkoturum: Güncel Teknolojiler ve Geleceğin Mühendisliği
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Serdar Çiftçi – Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
Konuşmacılar:
Yrd. Doç. Dr. Bora Aslan – Kırklareli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Cem Bozşahin – ODTÜ Enformatik Enstitüsü Öğretim Üyesi
İzlem Gözükeleş – BMO Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Enis Karaarslan – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi