2. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı izlencesi taslak durumundadır.