TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasının ikinci kez düzenlediği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, 23-24 Kasım 2019 Cumartesi-Pazar günlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde (Sıhhiye Yerleşkesi) Kırmızı Salonda gerçekleştirilecek.

Mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için kurulan Odamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve olası çözüm önerilerinin tartışılacağı, sonuçlarıyla Odanın öncelikli hedef ve stratejilerinin belirleneceği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayını, her dönem düzenlemektedir.

Düzenleyicileri Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olan etkinliğimiz bilgisayar, yazılım, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve bir bütün olarak bilişim mühendislerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerini, bilim insanlarını, sektör temsilcilerini bir araya getirerek sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir zemin oluşturacaktır. Kurultay bu kapsamıyla özelde mesleğimiz ve meslektaşlarımız, genelde ise bilişim kesimi açısından bilgisayar mühendisliğinin mesleki yönden ele alınarak irdelendiği,  mesleğe özgü tek etkinliktir.

Bilgisayar Mühendisleri Odasının gelenekselleşmesi hedefiyle gerçekleştirmekte olduğu kurultayın, bilgisayar mühendislerinin birlikte düşünmek, birlikte üretmek için heyecanla bekleyeceği bir buluşma ortamı yaratacağı kanısındayız. Güncel teknolojik gelişmeler ve toplumsal olguları yorumlayarak kendimizi sorgulamak, toplumsal duyarlılığımızı meslek bilincimizle harmanlayarak kendimizi yenilemek üzere yola çıktık. Bu yolda sizlerin destek ve katkılarıyla varsıllaşarak yürümeyi, çıktıları mesleğimizi ileriye taşıyacak kurultayımızda bir arada olmayı, dayanışma ve güçbirliğimizle bütünleşmeyi diliyoruz.