08.30 – 09.30
 Kayıt

09.30 – 10.15
Açış Konuşmaları 

Ezgi PEKŞEN SOYSAL – Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanı
Hülya KÜÇÜKARAS – Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER – Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
Emin KORAMAZ – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.15 – 11.00  Çağrılı Konuşmacı
Mühendisliğin Dönüşümü ve Mühendislik Etiği

Prof. Dr. Ahmet İNAM – ODTÜ Felsefe Bölümü (Emekli, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi)


Mühendislik mesleğinin zaman içerisinde dönüşümü ve bu bağlamda mühendislik etiğinin ele alınacağı konuşmada mesleğin ilk uygulayıcılarından bugüne nelerin yaşandığı, mühendislerin ve mühendisliğin nasıl değiştiği irdelenecek. Hepimizin aklını kurcalayan sorular tartışılacak: İlk günlerin sorgulayıcı, araştırıcı, toplumsal sorumluluk bilinci yüksek mühendisleri, bugünün pek çok şeye kolayca erişebilen mühendislerine neler öğretebilir? Günümüzün endüstriyel ilişkilerinde mühendislerin toplumsal ve kültürel duyarlılıkları ne düzeyde? Mühendislik etiği nedir; nasıl içselleştirilir?

11.00 – 11.15
Ara

11.15 – 13.00  Açıkoturum
Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitimi Ne Durumda?

ESEN ÖZKARAHAN Oturumu


Yöneten:
Prof. Dr. Ali YAZICI – Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Cesur BARANSEL – Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Şebnem BAYDERE – Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fevziye SAYILAN – Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Emekli)
Dr. Gülin ONAT BAYIR –
Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
İ. İlker TABAK – BMO Eğitim Komisyonu Başkanı


Üniversitelerimizin Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerindeki eğitimin içeriği ve hedeflenen niteliğe uygunluğu, öğretim üyelerinin araştırmaları temelinde tartışmaya açılacak. Oturumda, Bilgisayar Mühendisleri Odası Eğitim Komisyonunun hazırlamakta olduğu “Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi Durum Saptama Raporu”nun taslağı da kurultay katılımcılarına sunulacak.

Oturum konuşmacıları, aşağıdaki konularda aktarımlarda bulunacaklar:
Cesur BARANSEL: Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminin Güncel Koşulları ve Uygulaması
Şebnem BAYDERE: Bilgisayar Mühendisliği Eğitimine MÜDEK Süreçlerinden Bakış
Fevziye SAYILAN: Yaşam Boyu Öğrenen Mühendis (“Öğrenen Mühendis” mi?…)
Gülin ONAT BAYIR, İlker TABAK: BMO Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi Durum Saptama Raporu

13.00 – 14.00
Öğle Arası

14.00 – 16.15  Açıkoturum
Çağın Bilgisayar Mühendisi Olmak

Yöneten:
Cem Nuri ALDAŞ – Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:
Rengin ARSLAN – Gazeteci (Uzaktan bağlantılı aktarım)
Semih ÇETİN – Bilgisayar Mühendisi
Mustafa Kemal ÖZEL – Bilgisayar Mühendisi
Şadi Evren ŞEKER – Bilgisayar Mühendisi
Yurtdışındaki Üyelerimizden: Irmak DOĞAN, Engin ERTAŞ, Özgen MUZAÇ, Volkan TOKMAK (Video gösterimi)


Ülkemizin ilk bilgisayar mühendisleri ile yakın dönem mühendisleri, mesleği ve meslektaşlarını özgün bakış açılarıyla değerlendiriyorlar… Geçmişin, bugünün ve geleceğin bilgisayar mühendisleri, dönemsel farklar ortaya konarak büyüteç altına alınacak; mesleğimizin teknolojik, toplumsal ve kültürel etkileri, dönem gözüyle tartışılacak.

Oturumda, çağın en önemli gündem maddesi olan yurtdışına beyin göçü de her yönüyle irdelenecek. Gazeteci Rengin ARSLAN, Londra’dan bağlanacağı kurultayda “Beyin Göçü Dosyası: Neden Gidiyorlar?” başlıklı çalışmasının bulgularını aktarırken yurtdışındaki üyelerimiz Irmak DOĞAN (İsveç), Engin ERTAŞ (İngiltere), Özgen MUZAÇ (Amerika Birleşik Devletleri) ve Volkan TOKMAK (Almanya) hazırladıkları video kayıtlarıyla konuğumuz olacaklar; deneyimlerini, gözlemlerini, yabancı bir ülkede bilgisayar mühendisi olmayı bizlere anlatacaklar.

16.15 – 16.30
Ara

16.30 – 17.15  Çağrılı Konuşmacı
ÜTOPYALAR ve GERÇEKLER

Dr. Özgür NARİN – Akademisyen, Yazar
Sanayi 4.0 ve Yapay Zekâ: Gerçekten de Üretim ve Çalışma İlişkilerinin Sonu mu?


Yapay zekâ tartışmaları “Robotlar dünyayı ele mi geçirecek?” sorularına indirgenmişken avukatlarımız -bilgisayar mühendislerinin de desteğiyle- robotların hangi hukuka tabi olacağını konuşuyorlar… Kimi uzmanlarsa işsizlik tehlikesine dikkat çekiyor; ama bu uzmanların çoğu, tarihsel perspektiften yoksun; işsizliği, teknolojinin kaçınılmaz bir sonucu olarak görüyorlar. Özgür NARİN, hem teknik konular hem de sosyal bilimlerdeki bilgi birikimiyle yapay zekâyı sınıf mücadeleleri bağlamında ele alarak tartışmalara yeni bir soluk getiriyor.

17.15 – 18.30  Tören
“Bilgisayar”ın 50’si Mesleğin 35’i 

“Bilgisayar” sözcüğünün 50. yaşını kutluyoruz… Geçen 50 yıla tanıklık eden öğretmenlerimiz, meslekte 35 yılını dolduran üyelerimize anmalıklarını sunarken bizlerle anılarını, duygularını paylaşacaklar.

Törende, toplumsal duyarlıkları ve yaptıkları yayınlarla, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri, bilişim kesiminde yaşananları her açıdan sorgulayarak kamuoyuna aktaran basın-yayın alanından dostlarımız Füsun SARP NEBİL, Serhat AYAN ve Emre SAKLICA‘ya da katkıları için teşekkürlerimizi sunacağız.

10.00 – 11.15  Açıkoturum
Bilişim Politikaları ve Ekonomisi: Ne Yapıyoruz/Yapmıyoruz?

Yöneten:
Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER
– Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Semih AKÇOMAK
– ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) Müdürü
Emin ÇAPA – Ekonomist
Prof. Dr. Erkan ERDİL – ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) Öğretim Üyesi


Ülkemizin bilim, teknoloji, yenilik politikalarına ekonomist  gözüyle bakış… AR-GE, ÜR-GE, teknoloji, dijital dönüşüm söylemlerinin, yaşanan ekonomik koşullar altında gerçekliği… Konuşmacılar, Türkiye ve  dünyada bilişim alanındaki yatırımları ve sonuçlarını değerlendirirken ülkemizin ithalat-ihracat oranlarını da karşılaştırarak teknoloji üretiminde nerede olduğumuzu ortaya koyacaklar. Uygulanan/uygulanmayan politikaların ve ekonomik durumun, bilişim kesimini ve bilgisayar mühendislerinin üretimini, iş yaşamını ve geleceğini nasıl etkilediğini somut verilere dayanarak tartışacağız.

11.15 – 11.30
Ara

11.30 – 12.45  Açıkoturum
Her Yönüyle Bilişim Politikaları: Neredeyiz?

NADİR YÜCEL Oturumu


Yöneten:
Prof. Dr. H. Altay GÜVENİR – Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Erkut ERDEM – Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ – Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
Dr. Faruk YARMAN SAVRONİK Yönetim Kurulu Başkanı


Günlük yaşamımızda sıkça duyduğumuz, toplumun her kesimini etkileyen -ya da etkilediği varsayılan- yapay zekâ, siber güvenlik, bilişim güvenliği, nesnelerin İnterneti gibi konular ülke politikalarında, kalkınma ve yatırım planlarında ne denli gerçekçi değerlendiriliyor? Dünya nerede, Türkiye’de neredeyiz? Bilgisayar mühendislerinin, meslektaşlarımızın emeklerinin ürünü olan güncel teknolojiler, ülke kalkınmasında ve toplumsal gelişmede itici güç olabilir mi?

Dünyayı ve Türkiye’yi yakından izleyen akademiden ve sektörden uzmanlar, tüm bu soruları “neredeyiz” başlığı altında bilişim politikaları gözüyle tartışmaya açarken aşağıdaki konuları irdeleyecekler:
Erkut ERDEM: Yapay Zekâda Neredeyiz?
Ahmet KOLTUKSUZ: Bilişim Güvenliğinde, Siber Güvenlikte Neredeyiz?
Faruk YARMAN: Nesnelerin İnternetinde Neredeyiz?

12.45 – 13.30 
Öğle Arası

13.30 –14.30  Sunuş
Nasıl Bir Mesleki Denetim?

Birkan SARIFAKIOĞLU – BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu Başkanı


Kamu ve özel kesimde bilişim alanında üretilen hizmet, süreç ve sistemlerin niteliği, güvenilirliği ve işlevselliğinin ölçülmesinde ve kamu adına denetiminde meslek odalarına önemli görevler düşmektedir. BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonunun hazırladığı “Meslek Alanı Tanımları”nın açıklanacağı oturumda, bu tanımların mesleki denetim uygulamalarında nasıl değerlendirileceğine ve bilgisayar mühendislerinin, mühendislik süreçleriyle ürettikleri çıktıların imza altına alınmasında ne gibi yollar izleneceğine ilişkin öneriler dile getirilecek.

14.30 – 15.45  Açıkoturum
Sektörden Güncel Uygulamalar

YÜKSEL UÇKAN Oturumu


Yöneten:
Ahmet PEKEL – Bilgisayar Mühendisi
Konuşmacılar:
Eser İnan ARSLAN – Bilgisayar Mühendisi, BOYNER Grup
Batuhan DÜZGÜN – Bilgisayar Mühendisi, sahibinden.com
Esen ÖZBAYRAMOĞLU
– Bilgisayar Mühendisi, HAVELSAN
Doruk ÖZDEMİR
– Bilgisayar Mühendisi, ROBİT Teknoloji


Bilgisayar mühendisleri, bilişim teknolojilerinin çeşitli sektörlerde nasıl kullanıldığını, çalışma yaşamlarından örneklerle açıklayacak, iş ortamlarındaki deneyimlerini paylaşacaklar. Oturumda, güncel teknolojik gelişmelerin değişik sektörlerde ne tür yöntemlerle izlenip uygulamalara aktarıldığının yanı sıra mesleki bilgilerin teknolojik ürünlere ve sistem geliştirme süreçlerine ne düzeyde yansıtılabildiği de konu edilecek.

15.45 – 16.00
Ara

16.00 – 17.00  Forum
Nasıl Bir BMO?

Kolaylaştırıcılar:
Hilal BOĞA – BMO Adana Temsilciliği, Temsilcilik Kurulu Koordinatörü
Taylan Özgür YILDIRIM
– Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi


Kurultayda iki gün boyunca tartışılan konuların ışığında hep birlikte sorup yanıtlar arayacağız: Nasıl bir BMO? Bilgisayar mühendisliği eğitimi, teknolojik gelişmeler, dünyada ve Türkiye’deki bilişim politikaları mesleğimize nasıl yansıyor? Okulda öğrendiklerimizi iş yaşamında uygulayabiliyor muyuz? Geliştirdiğimiz uygulamaların, sistemlerin niteliğinden hoşnut muyuz? Yurtdışına gitmek çözüm mü? Meslek etiğini, toplumsal sorumluluklarımızı yeterince kavrayıp yaşama geçiriyor muyuz? Kurultay katılımcılarının bu sorulara yanıtları ve mesleğimizle ilgili daha pek konudaki görüşleri, Bilgisayar Mühendisleri Odasından, mesleki örgütlenmeden beklentileri ortaya koyarken nasıl bir BMO istediğimizi de tartışacağız.

Oturumun başlangıcında kolaylaştırıcılar Taylan Özgür YILDIRIM ile Hilal BOĞA, BMO’nun yaptığı “Bilgisayar Mühendisi Profil Araştırması” ve “Nasıl Bir Staj İstiyoruz?” çalışmalarının sonuçlarını aktaracaklar.

17.00 – 17.15
Kapanış

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, 23 – 24 Kasım 2019 Cumartesi-Pazar günlerinde, iki günlük yoğun bir içerikle gerçekleştirilecektir.

İzlencede, açıkoturum konuşmacıları soyadı sırasıyla yazılmıştır. Kurultaydaki konuşma sıraları, oturumların yöneticileri ve konuşmacılarınca belirlenecektir.