Kurultaya bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin yanı sıra üniversitelerimizin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyeleri, kamu ve özel kesimdeki kurum-kuruluşların temsilcileri, bilişim kesimindeki kitle örgütlerinin temsilcileri katılacaktır.

Çağrılı konuşmacıların ufuk açıcı seslenişlerine yer verilecek kurultayda, başlık ve içerikleri Kurultay Danışma Kurulunca belirlenen açıkoturum ve forumlarda (açık tartışmalarla), tüm katılımcılar düşüncelerini, görüşlerini, bilgi ve deneyimlerini paylaşacaktır. Açıkoturum (panel) ve forumlar, eşzamanlı olarak toplumsal paylaşım ağları üzerinden yayımlanacak, böylece kurultaya katılamayan meslektaşlarımızın da tartışmaları izlemesi, konulara ilişkin yorumlarını aktarması sağlanacaktır.

İki gün boyunca değişik oturumlarda tartışılan konular ve geliştirilen çözüm  önerileri, kurultayın son oturumu olan forumda katılımcılarca değerlendirilecektir. Kurultayın kapanışında, tüm oturumları özetleyen, var olan durumu ortaya koyan ve gelecekteki çalışmalar için kaynak alacağımız bir değerlendirme yapılacaktır.

KONU BAŞLIKLARI

İçeriği, Kurultay Danışma Kurulunun önerileri ve Oda üyelerinin bir sormaca (anket) ile derlenen görüşleriyle oluşturulan kurultayın oturumlarında aşağıdaki temel konular gündeme getirilecektir.

  • Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitimi
  • Yaşam Boyu Öğrenme
  • Çağımızın Bilgisayar Mühendisliği
  • Yurtdışına Beyin Göçü
  • Bilişim Politikaları
  • Meslek Alanı Tanımları ve Mesleki Düzenlemeler
  • Güncel Teknolojiler ve Sektörel Uygulamalar
  • Mesleki Örgütlenme ve BMO
  • Toplum için Mühendislik
  • Meslek Etiği ve Mesleki Davranış İlkeleri