Bilgisayar mühendisleri için bir buluşma ve dayanışma ortamı oluşturacak kurultayda, gelişen teknoloji ve güncel koşulların bilgisayar mühendisliğinde yarattığı dönüşüm ve bilgisayar mühendislerine etkileri, konuların uzmanları ve katılımcılarca her yönüyle değerlendirilip tartışılacak.

Değişik kesimlerde çalışan bilgisayar mühendisleri ile bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin buluşacağı kurultayda meslektaşlarımız, güncel teknolojik ve toplumsal gelişmelere koşut olarak sorunlarını, beklentilerini dile getirecek; somut, uygulanabilir çözüm önerilerini hep birlikte üretecek.

Bilgisayar mühendislerinin, bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin bir araya geleceği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayında

  • Bilgisayar/yazılım/bilişim sistemleri mühendisliği eğitimi,
  • Mühendislik hizmetlerinin niteliği,
  • Mesleki denetim
  • Çalışma koşulları, işsizlik ve istihdam,
  • Yurtdışına beyin göçü,
  • Mesleki örgütlenme ve toplumsal sorumluluklarımız,
  • Güncel bilişim teknolojileri ve sektörel uygulamalar
  • Çağımızın ve geleceğin mühendisliği
  • Meslek etiği ve mesleki davranış ilkeleri

başta olmak üzere bilgisayar mühendislerinin eğitim ve iş yaşamına ilişkin konuların her açıdan irdelenmesi; geleceğe yönelik tasarıların ve bu bağlamda Bilgisayar Mühendisleri Odasının hem meslek alanına hem de topluma yönelik görevlerinin tanımlanması amaçlanmaktadır.