Kurultaya bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin yanı sıra üniversitelerimizin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyeleri, kamu ve özel kesimdeki kurum-kuruluşların temsilcileri, bilişim kesimindeki kitle örgütlerinin temsilcileri katılacaktır.

Çağrılı konuşmacıların ufuk açıcı seslenişlerine yer verilecek kurultayda, başlık ve içerikleri Kurultay Danışma Kurulunca belirlenen açıkoturum ve forumlarda (açık tartışmalarla), tüm katılımcılar düşüncelerini, görüşlerini, bilgi ve deneyimlerini açıkça paylaşacaktır. Açıkoturum (panel) ve forumlar, eşzamanlı olarak toplumsal paylaşım ağları üzerinden yayımlanacak, böylece kurultaya katılamayan meslektaşlarımızın da tartışmaları izlemesi, konulara ilişkin yorumlarını aktarması sağlanacaktır.

İki gün boyunca değişik oturumlarda tartışılan konular ve geliştirilen çözüm  önerileri, kurultayın son oturumu olan forumda katılımcılarca değerlendirilecektir. Kurultayın kapanışında, tüm oturumları özetleyen, var olan durumu ortaya koyan ve gelecekteki çalışmalar için kaynak alacağımız sonuç bildirgesi okunarak üyelerimize, meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulacaktır.

KONU BAŞLIKLARI

İçeriği, Kurultay Danışma Kurulunun önerileri ve Oda üyelerinin bir sormaca (anket) ile derlenen görüşleriyle oluşturulan kurultayın oturumlarında aşağıdaki temel konular gündeme getirilecektir.

 • Üniversiteler ve Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
 • Yapay Zekâ ve Bilgisayar Mühendisinin Sorumluluğu
 • Güncel Teknolojiler ve Geleceğin Mühendisliği
 • Mesleki Düzenlemeler, Mesleki Denetim ve İmza Yetkisi
 • Çalışma Yaşamı ve Yasal Düzenlemeler
 • Kamu Kurumlarında ve Kamu Bilişim Uygulamalrında Bilgisayar Mühendislerinin Durumu ve Konumu
 • Özgür Yazılım
 • Yurtdışına Beyin Göçü
 • Mesleki Örgütlenme ve BMO
 • Toplum için Mühendislik
 • Meslek Etiği ve Mesleki Davranış İlkeleri