TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasının ilk kez düzenlediği ve gelenekselleştirmeyi tasarladığı Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesinde 10-11 Şubat 2018’de  gerçekleştirilecek.

Mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için kurulan odamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve olası çözüm önerilerinin tartışılacağı, sonuçlarıyla odanın öncelikli hedef ve stratejilerinin belirleneceği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayının düzenlenmesini dönem başında çalışma programına bir görev olarak eklemiştir.

Düzenleyicileri Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olan etkinliğimiz bilgisayar, yazılım, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve bir bütün olarak bilişim mühendislerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerini, bilim insanlarını, sektör temsilcilerini bir araya getirerek sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir zemin oluşturacaktır. Kurultayın bu kapsamıyla özelde mesleğimiz ve meslektaşlarımız, genelde ise bilişim sektörü için önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Bilgisayar Mühendisleri Odasının gelenekselleşmesi hedefiyle gerçekleştireceği kurultayın, bilgisayar mühendislerinin birlikte düşünmek, birlikte üretmek için heyecanla bekleyeceği bir buluşma ortamı yaratacağı kanısındayız. Güncel teknolojik gelişmeler ve toplumsal olguları yorumlayarak kendimizi sorgulamak, toplumsal duyarlılığımızı meslek bilincimizle harmanlayarak kendimizi yenilemek üzere yola çıktık. Bu yolda sizlerin destek ve katkılarıyla varsıllaşarak yürümeyi, çıktıları mesleğimizi ileriye taşıyacak kurultayımızda bir arada olmayı, dayanışma ve güçbirliğimizle bütünleşmeyi diliyoruz.