Odağına bilgisayar mühendislerini ve bilgisayar mühendisliğini alan, bu yönüyle bir “ilk” olan Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nda bilgisayar mühendislerinin eğitimi, meslek alanı, çalışma yaşamı, toplumsal rolü ve sorumluluğu, konunun uzmanları ve katılımcılarca her yönüyle değerlendirilip tartışılacak.

İçeriği, Kurultay Danışma Kurulunun önerileri ve Oda üyelerinin bir sormaca (anket) ile derlenen görüşleriyle belirlenen etkinliğin ilk gününde, bilgisayar mühendisliği eğitimi, bilgisayar mühendisinin kamuda ve özel kesimde çalışma yaşamı, meslek alanıyla ilgili düzenlemeler ve mesleki denetim konuları gündemi oluşturucak; yine bir ilk olarak Bilgisayar Mühendisleri Odasının çalışmalarını sürdürdüğü “Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması“nın ilk bulguları da kamuoyuyla paylaşılacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise yapay zekâ, güncel teknolojiler ve özgür yazılım gibi günlük yaşamımıza olduğu kadar toplumsal ve kültürel yapıya da etki eden teknolojik gelişmeler, bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar mühendisliğinin geleceği açısından ele alınacak. Etkinliğin son oturumunda, kurultay boyunca yapılan değerlendirmeler ışığında bilgisayar mühendisinin soruları, sorunları ve görevleri, meslek odasının bu noktadaki yeri ve önemi “Şimdi Bilgisayar Mühendisi Ne Yapsın?!” başlıklı forumda tartışılacak.

Kurultayın kapanışında, kurultayda ele alınan konuların ve yapılan tartışmaların bir çıktısı olarak “Sonuç Bildirgesi Taslağı” katılımcılarla paylaşılacak.

Dinleyicilerin düşünce ve görüşlerini dile getirerek etkin katılımcı olmalarının önemsendiği kurultay akışında, bilgisayar mühendisliğine, bilişim alanına emek vermiş, değerli katkılarda bulunmuş ve şimdi aramızda olmayan büyük akademisyenler de anılacak.

Kurultay oturumlarında yapılan konuşma ve tartışmaların kayıtlarının, ulaşılan sonuçların kalıcı kılınması ve bu sonuçların Bilgisayar Mühendisleri Odasının gelecekteki çalışmalarına yön vermesi amacıyla ileride bir kitapçık olarak yayımlanması da tasarlanıyor.

Kurultay izlencesi ve oturum içeriklerine İzlence (Program) sayfasından erişebilirsiniz.