Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı kapsamında düzenlenen oturumlar, anılarını yaşatmak, geleceğe ışık tutan öğretilerini genç kuşaklara aktarmak amacıyla  bilgisayar mühendisliğine, Türkiye’de bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasına büyük emekler veren değerli akademisyenlere adandı.

1978 yılında yitirdiğimiz Dr. Necdet Bulut‘un adı, “Şimdi Bilgisayar Mühendisi Ne Yapsın?” oturumuna, 1991 yılında yitirdiğimiz Dr. Bülent Epir‘in adı “Üniversiteler ve Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitimi” oturumuna, 2017 yılında yitirdiğimiz Dr. Oğuz Manas‘ın adı “Güncel Teknolojiler ve Geleceğin Mühendisliği” oturumuna ve yine 2017 yılında yitirdiğimiz Dr. Mustafa Akgül‘ün adı “Özgür Yazılım, Özgür Toplum” oturumuna verildi.